Naujienos

IMG_2374

PRANEŠIMAS

ŠAUKIAMAS ŠIAULIŲ KREDITO UNIJOS NEEILINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2016 m. rugpjūčio 10 d. 15:30 val. kredito unijos patalpose adresu Vilniaus g. 154, Šiauliai, šaukiamas Šiaulių kredito unijos, įmonės kodas 300007695, neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant tokią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos narių rinkimai.
2. Kredito unijos įstatų keitimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose nuo 2016-08-03. Turėti asmens dokumentą.

Nesant kvorumo, pakartotinis Šiaulių kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 2016 m. rugpjūčio 11 d. 15:30 val. Kredito unijos patalpose. Pakartotiniame susirinkime galios 2016 m. rugpjūčio 10 d. susirinkimo darbotvarkė.

Telefonas pasiteiravimui (41) 200678

Šiaulių kredito unijos valdyba