Naujienos

IMG_2374

PRANEŠIMAS

2016 m. kovo 30 d. 16:00 val. kredito unijos patalpose adresu Vilniaus g. 154, Šiauliai, šaukiamas Šiaulių kredito unijos, įmonės kodas 300007695, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant tokią darbotvarkę:

  1. Paskolų komiteto metinės ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos metinės ataskaitos įvertinimas.
  3. Stebėtojų tarybos metinės ataskaitos įvertinimas.
  4. 2015 finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.
  5. Nutarimo dėl 2015 m. nuostolio dengimo priėmimas.
  6. 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Dalyvavimas steigiant ir (ar) tampant kredito unijų asociacijos nare.
  8. Kredito unijos įstatų keitimas.
  9. Paskolų komiteto nario rinkimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose nuo 2016-03-24. Reikia turėti asmens dokumentą.

Nesant kvorumo, pakartotinis Šiaulių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 2016 m. kovo 31 d. 16:00 val. Kredito unijos patalpose adresu Vilniaus g. 154, Šiauliai. Pakartotiniame susirinkime galios 2016 m. kovo 30 d. susirinkimo darbotvarkė.

Šiaulių kredito unijos valdyba